Politics

Regeringen undergraver ophavsrettighedsloven

Når en fotograf, en forfatter, en billedkunstner, en softwarevirksomhed og mange flere producerer deres produkt, så har de ifølge dansk lovgivning – iøvrigt en lovgivning Danmark har til fælles med langt de fleste øvrige lande – ophavsret til deres produkt. Det giver producenten ret til at sælge brugsretten til produktet, uden at afgive eksklusive, eller fulde rettigheder, til produktet. For software kan det f.eks. være at et vist antal brugere ad gangen kan anvende softwaren eller de kan anvende det i en begrænset periode, for fotos er begrænsningen ofte en aftale om et begrænset brug eks. i en tryksag eller på én hjemmeside.

Hvis nogen bryder ophavsretten, f.eks. ved at kopiere værket uretmæssigt har den offentlige mening besluttet sig for at kalde de pirateri. I de seneste år har anti-piratgruppen huseret og har fået dømt en række privatpersoner for uretmæssigt at have kopieret både software, musik og film. Flere af de dømte har stort set kun kopieret materialerne med henblik på eget brug, de har ikke anvendt kopierne i erhvervsmæssigt øjemed, alligevel er de blevet idømt både erstatningspligt og bøde. De der har foretaget kopien med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse er blevet dømt strengere.

For den første gruppe vil mange se gennem fingrene med mindre overtrædelser, der vakles noget for tilgivelsen ved mere udbredt misbrug. Men for de der har overtrådt reglerne bevidst og med henblik på egen berigelse, på ophavsretshaverne bekostning, er der stort set ingen der har medlidenhed, omend straffenes strenghed har været til debat.

Det seneste og i mine øje meget grove udslag af pirateri er regeringens smædekampagne med S-SF. Det viser sig, at de ikke på forhånd har indgået en aftale med ophavsrethaverne til de billeder af Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidt som benyttes i kampagnen. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Venstre er en professionel medieaktør. Derfor er Venstre også forpligtiget til at kende, forstå og efterleve de gældende love i Danmark.

Vi er vist alle helt overbevist om, at Venstres illegitime brug af billederne er led i en kampagne, der sigter mod at fastholde regeringsmagten. I mine øjne er der ikke den ringeste forskel mellem en virksomhed der ulovligt anvender software, kopier fotos til reklamer eller videresælger ulovlige kopier af film og så den virksomhed Venstre udfolder i forbindelse med kampagnen.

Så ville det være rart, hvis Venstre og overnedrakkeren Claus Hjort Frederiksen kunne svare på om de vil overholde landet love, eller de fortsætter deres piratvirksomhed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.