Technology

Billedmanipulation

Oftest vil jeg helst have, at mine billeder afspejler virkeligheden i en sådan grad, at de dokumenterer virkligheden. Derfor begrænser jeg oftest min billedbehandling til lys, kontrast, rotering, beskæring samt konvertering til relevant dataformat (JPEG). Andre behandlinger mener jeg tilføjer for meget subjektivitet til, at billedet kan ses som en egentlig dokumentation af virkeligheden.

Derved ikke sagt, at et dokumentationsbillede ikke i et vist omfang fremstiller virkelighed subjektivt. Ved beskæring er det jo muligt at afgrænse den afspejlede virkelighed, så den fremstår anderledes end den reelle virkelighed, eks. kan en person udlades fra et gruppebillede ved at lægge snittet rigtigt. Men det er også en faktor vi alle kan gennemskue, da vi fra vores egen brug af øjnene er bekendt med at overse detaljer af den ene eller anden grund.

Billeder der er manipuleret udover ovenstående har selvfølgelig også en berettigelse, men så er berettigelsen kunst og simulation. Jeg mener helt klart at manipulation med billeder er tilladeligt, men det skal deklareres klart at der er manipuleret, så ingen antager manipulationen for afspejlet virkelighed.

Jeg fik lyst til at lege lidt med nogle af mulighederne indenfor manipulation, da jeg nu alligevel har softwaren til det. Det frembragte nedenstående eksempler, som jeg anser for manipulerede, selvom der ikke er fjernet eller tilføjet objekter til billedet. Manipulationen er foretaget ved hjælp af funktioner i GIMP.

Jeg har benyttet to basale metoder til at opnå effekterne. Den ene metode er at lave et ekstra lag, hvor jeg foretager farvemodifikation – konvertering til s/h, ombytning af farvekanaler – for så efterfølgende at slette en del (det lille træ) således at den oprindelige version fremtræder istedet for den manipulerede. På billedet med det grå træ dog lige modsat.

Den anden metode alene er baseret på menupunktet (Farver-> Komponenter -> Channel Mixer) hvor det er muligt at skifte outputtet af bestemte farve danne af anden/andre af RGB farverne.

Der kan som jeg ser det komme interessante oplevelser ud af manipulationen.

(klik for slideshow)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.